การจัดส่งสินค้า

รายละเอียดการขนส่งสินค้า ค่าขนส่งสินค้า (เป็นเงิน)
จัดส่งทางไปรษณีย์ ส่งแบบ EMS 30.00